Trang chủTin tứcTừ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động theo cơ cấu tổ chức mới