Trang chủĐầu tưBộ Xây dựng khẳng định sẽ cân nhắc kỹ khi áp dụng thời hạn sở hữu căn hộ