Trang chủTin tứcChính phủ khẩn trương yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu