Tập đoàn Thiên Long (TLG) dự chi 117 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 năm 2022

by Admin
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của tập đoàn Thiên Long

Dự kiến ngày 11/1/2023, cổ đông của TLG sẽ nhận được tiền cổ tức vào tài khoản.

Ngày 30/12/2022 tới đây là ngày cuối cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã CK: TLG) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 15%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng tiền mặt.

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TLG dự chi gần 117 tỷ đồng để trả cổ tức. Dự kiến ngày 11/1/2023, cổ đông của TLG sẽ nhận được tiền vào tài khoản.

Trước đó, ngày 3/6, TLG đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 15% cho cổ đông. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2022 của TLG là 30% bằng tiền mặt – tương đương 3.000 đồng/đơn vị, qua đó hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Về tình hình kinh doanh, 3 tháng qua, Tập đoàn Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần 898,7 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 403 tỷ đồng, lần lượt tăng 100% và 144% so với cùng kỳ năm ngoái. .

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của tập đoàn Thiên Long
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Tập đoàn Thiên Long

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh truyền thông sản phẩm mới, chiến dịch tái tạo thương hiệu khiến chi phí tăng mạnh. Trong đó, chi phí bán hàng ở mức 207 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 75 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí khác và thuế, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 103,5 tỷ đồng, gấp hơn 30 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn là 2.780 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận 404 tỷ đồng, tăng 125% so với 9 tháng năm 2021.

Năm 2022, TLG đặt kế hoạch doanh thu 3.250 tỷ đồng, lợi nhuận 280 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/09/2022, tổng tài sản của TLG là 2.755 tỷ đồng, tăng 309 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có tới 811,7 tỷ đồng là hàng tồn kho, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm. hóa học.

Vốn chủ sở hữu của công ty cuối tháng 9 tăng lên 2.077 tỷ đồng, tăng 252 tỷ đồng; trong đó có 676 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin tức liên quan