Trang chủDoanh nghiệpPVChem (PVC) muốn chào bán 40 triệu cổ phần cho cổ đông, dự kiến tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng