Trang chủDoanh nghiệpPepsiCo cân nhắc tăng giá sản phẩm, coi châu Á là thị trường trọng điểm