GELEX (GEX) mua trước 821 trái phiếu đáo hạn năm 2023

by Admin

Cụ thể, lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 được phát hành vào ngày 13/05/2020, đáo hạn vào ngày 13/05/2023. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 9,5%/năm. Khối lượng trái phiếu phát hành ban đầu là 3.000 trái phiếu, tại thời điểm GEX quyết định mua lại trước hạn, khối lượng trái phiếu đang lưu hành chỉ là 777 trái phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã CK: GEX) đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu lô TP.GEX.2020.01 vào ngày 14/12/2022.

Cụ thể, lô trái phiếu TP.GEX.2020.01 được phát hành vào ngày 13/05/2020, đáo hạn vào ngày 13/05/2023. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 9,5%/năm. Khối lượng trái phiếu phát hành ban đầu là 3.000 trái phiếu, tại thời điểm GEX quyết định mua lại trước hạn, khối lượng trái phiếu đang lưu hành chỉ là 777 trái phiếu.

GEX đã mua lại toàn bộ 777 trái phiếu đang lưu hành vào ngày 14/12/2022. Giá trị mua lại theo mệnh giá gần 78 tỷ đồng. Quyết định mua lại trái phiếu lô TP.GEX.2020.01 đã được Tổng giám đốc GEX phê duyệt từ ngày 18/11/2022.

GELEX (GEX) mua lại trước hạn 821 trái phiếu đáo hạn trong năm 2023 - Ảnh 1

Trước khi mua lại lô trái phiếu TP.GEX.2020.01, ngày 05/12/2022, GEX đã mua lại 2 lô trái phiếu khác gồm BONDGEX/2020.01 và BONDGEX/2020.02.

Theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt ngày 18/11/2022, GEX dự kiến mua lại trước hạn 648 trái phiếu trong lô trái phiếu BONDGEX/2020.01. Tuy nhiên, thực tế Công ty chỉ mua lại 32 trái phiếu của lô này vào ngày 5/12, qua đó còn 616 trái phiếu đang lưu hành.

GELEX (GEX) mua lại trước hạn 821 trái phiếu đáo hạn trong năm 2023 - Ảnh 2

Lô trái phiếu BONDGEX/2020.01 được GEX phát hành vào ngày 22/07/2020 với kỳ hạn 3 năm. Lãi suất là 10%/năm trong 2 năm đầu và từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng 3,5%/năm. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu BONDGEX/2020.02 được phát hành sau lô BONDGEX/2020.01 một ngày với cùng kỳ hạn, lãi suất và giá trị phát hành. Trong đợt mua lại sớm ngày 5/12, GEX dự kiến mua lại 1.303 trái phiếu lô này nhưng kết quả chỉ mua được 12 trái phiếu. Qua đó, hiện còn 1.291 trái phiếu đang lưu hành.

Với kết quả mua lại trước hạn 3 trái phiếu trên, ước tính GEX đã chi hơn 82 tỷ đồng để mua lại 821 trái phiếu đáo hạn vào năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, GEX đạt doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30%. Xét 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của GEX đạt hơn 24.700 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm 2022.

Đóng góp chính vào tổng doanh thu thuần vẫn là nhóm sản xuất và kinh doanh thiết bị điện, đạt 12.235 tỷ đồng, chiếm 49%. Tiếp đến là VLXD đóng góp 7.124 tỷ đồng, chiếm 29% tỷ trọng; cho thuê bất động sản, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các dịch vụ phụ trợ khác đạt 3.097 tỷ đồng, chiếm 13%; năng lượng và nước sạch là 1.079 tỷ đồng, chiếm 4%; bất động sản thương mại ghi nhận 1.011 tỷ đồng, chiếm 4%; doanh thu khác 182 tỷ đồng, chiếm 1%.

Có thể thấy, tỷ trọng doanh thu của GELEX đang dần trở nên cân bằng hơn giữa hai lĩnh vực hoạt động cốt lõi là ngành điện (thiết bị điện và phát điện) và hạ tầng (khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, nước sạch). )…

Tin tức liên quan