Trang chủDoanh nhânChủ tịch Trần Quang Xuyên: Tôi không chờ cơ hội, tôi tạo ra cơ hội