Trang chủDoanh nhânKiếm hơn 9.100 USD/tháng chỉ việc sắp xếp tủ quần áo, bí quyết thành công là "bạn phải có kỷ luật tự giác để xử lý công việc"