Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Đưa công tác tư pháp phát triển bền vững, đồng hành cùng đất nước và từng địa phương

by Admin
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Năm 2022, toàn ngành Tư pháp đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều kết quả tích cực, đồng hành cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Nhìn lại một năm công tác để có những định hướng, giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ của bộ, ngành trong năm tới là nội dung trong cuộc trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long với báo Pháp. pháp luật Việt Nam.

Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước giao

* Nhìn lại năm 2022, với tư cách là người đứng đầu, Bộ trưởng ấn tượng với những kết quả đạt được trên lĩnh vực nào của Bộ, ngành Tư pháp?

– Năm 2022, sự chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp được thực hiện theo phương châm của Chính phủ là “Thống nhất, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi và phát triển”. ”, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp; đồng thời, chủ động, sáng tạo, linh hoạt ứng phó với diễn biến kinh tế – xã hội (KT-XH) của đất nước cũng như của từng địa phương.

Nhờ đó, nhiều lĩnh vực công tác của Bộ, ngành đã đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, toàn ngành đã tập trung tham mưu, thể chế hóa các định hướng chính sách trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của các tỉnh ủy, thành ủy. ; chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới; tham gia xây dựng các văn bản của Đảng về phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài các phiên họp Chính phủ thường kỳ có nội dung liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tham mưu tổ chức 7 phiên họp chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật. pháp chế – nhất từ trước đến nay, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Với sự tham mưu, chịu trách nhiệm trực tiếp của Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế các Bộ, ngành đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 12 Luật, 6 Nghị quyết về TGPL, trong đó, Bộ Công lý đã dẫn đầu. Chủ trì, phối hợp với các Bộ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế. Bộ Tư pháp cũng đã tham gia trực tiếp, tích cực và có trách nhiệm vào việc hoàn thiện các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của bộ, ngành bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo chức năng. , Sứ mệnh…

Chất lượng công tác thẩm định văn bản tiếp tục được nâng cao, đẩy nhanh tiến độ. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản được tăng cường. Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt rà soát, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những quy định còn sơ hở, bất cập, chưa phù hợp. với tập luyện. Công tác pháp chế đạt kết quả tích cực, hoàn thành sớm so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tổ chức thi hành pháp luật được triển khai ngày càng bài bản. Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết được thực hiện tương đối kịp thời. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có nhiều đổi mới.

Đáng chú ý, Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”. Hội đồng phối hợp thi hành pháp luật ở Trung ương và địa phương hoạt động có hiệu quả. Nhiều sự kiện tôn vinh giá trị của pháp luật, trong đó nổi bật là Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam đã được tổ chức thành công, góp phần lan tỏa tinh thần tôn trọng Hiến pháp và pháp luật trong xã hội. Toàn ngành tham mưu có trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quản lý, điều hành kinh tế – xã hội của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Thể chế về thi hành án dân sự tiếp tục được hoàn thiện góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả xử lý tài sản thi hành án. Kết quả thi hành xong tiền tăng mạnh so với năm 2021, nhất là kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng, kinh tế. Công tác thi hành án hành chính có nhiều tiến bộ. Hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý đều có bước phát triển mới. Lần đầu tiên, nhiệm vụ trợ giúp pháp lý được thực hiện thống nhất trong tất cả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được tăng cường, trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19.

Công tác pháp lý quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật có nhiều ấn tượng nổi bật. Bộ Tư pháp đã đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn pháp luật ASEAN. Tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tiếp tục đạt nhiều kết quả. Bộ Tư pháp đã tham mưu ký kết 2 Bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, ký kết trên 10 văn kiện hợp tác cấp Bộ, trong đó có Ý định thư về Dự án hỗ trợ Bộ Tư pháp Cuba; Bản ghi nhớ với Bộ Tư pháp Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tư vấn và ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự cấp nhà nước với Thái Lan; ký kết chương trình hợp tác 3 năm với Bộ Tư pháp CHLB Đức.

Thể chế xây dựng ngành đã có những cải tiến quan trọng. Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp là cơ sở để kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Bộ Tư pháp. các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình mới. Đào tạo nguồn nhân lực pháp lý và nghiên cứu khoa học pháp lý tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng…

Những kết quả trên tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và từng địa phương.

Bộ trưởng Lê Thành Long, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, đơn vị bầu cử số 2 tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.
Bộ trưởng Lê Thành Long, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, đơn vị bầu cử số 2 trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

* Chủ trương hướng về cơ sở, phục vụ người dân, doanh nghiệp của Bộ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022, thưa Bộ trưởng?

– Quán triệt chủ trương “Hướng về cơ sở”, trong năm 2022, Bộ và các cơ quan Tư pháp địa phương đã tổ chức nhiều chuyến công tác trực tiếp, nhiều buổi làm việc trực tuyến để thúc đẩy công việc, nắm bắt khó khăn vướng mắc. những khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những phản ánh, đề xuất, kiến nghị của cơ sở, người dân và doanh nghiệp. Công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương và giữa các Sở Tư pháp, Cục Tư pháp hộ tịch với các sở, ngành cũng tiếp tục được tăng cường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. giao. Việc trao đổi, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương được thực hiện kịp thời, thông suốt, mạch lạc trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế. cấp độ.

Đặc biệt, thực hiện quan điểm chung của Chính phủ là lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tư pháp, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường đối thoại với nhân dân. , doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tư pháp đứng đầu về Chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2021, thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện cải cách nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. người dân và doanh nghiệp.

Ngành Tư pháp sẽ tăng tốc vào năm 2023

* Thưa Bộ trưởng, năm 2023 được coi là năm bản lề để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh chung của cả nước, Bộ và ngành Tư pháp có định hướng gì để tiếp tục phát triển? Phát huy những kết quả đã đạt được, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm tới?

– Bộ trưởng Lê Thành Long: Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, toàn ngành Tư pháp xác định tập trung chủ động tham mưu tổ chức thực hiện. hiệu lực Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới; quán triệt và thể chế hóa, tham mưu thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Tiếp tục tham mưu bảo đảm tiến độ, chất lượng Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2023. Chú trọng rà soát, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định của pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp. Chú trọng và phát huy hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vướng mắc, nhất là vướng mắc pháp lý trong thi hành pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự. tham nhũng kinh tế. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Bộ, ngành Tư pháp cũng tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực. các dịch vụ điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; phát huy vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia để chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tăng cường năng lực tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế, bảo đảm lợi ích, quyền và lợi ích quốc gia. lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Tích cực tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp với các đối tác quốc tế theo định hướng và quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm. Nâng cao chất lượng hỗ trợ pháp lý và trợ giúp pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận pháp luật…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp này, Bộ, ngành Tư pháp đề ra một số giải pháp chủ yếu như tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch của pháp luật. lãnh đạo điều hành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. bảo đảm gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, nhất là đối với đội ngũ tư pháp cơ sở, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức tư pháp chuyên nghiệp. , có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực.

Bên cạnh đó, tập trung đầu tư nguồn lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Tư pháp. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ Trung ương đến địa phương; kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để được tư vấn, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành. Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp và truyền thông chính sách; kịp thời chia sẻ những cách làm hay, gương điển hình trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, toàn ngành Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao .

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để đưa công tác tư pháp phát triển bền vững, đóng góp tích cực và đồng hành cùng cả nước trong công cuộc phục hồi và phát triển. , đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

* Xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng!

Tin tức liên quan