Trang chủTin tứcThành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng