Trang chủTin tứcSiết chặt kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến SIM rác