Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp

by Admin
Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời, hiệu quả, ổn định và thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh. phát triển mạnh mẽ, minh bạch, hiệu quả và bền vững; thực hiện các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng: Khẩn trương chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12/2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Công điện nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022, đồng thời bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh. phát triển mạnh mẽ, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Một là, khẩn trương thực hiện các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định và thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh và minh bạch. , hiệu quả và phát triển bền vững.

Có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng khả năng thanh toán, chi trả của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thứ hai, khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và 2023.

Chủ động các biện pháp xử lý cụ thể, hiệu quả theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất ngay các biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ. .

Yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi theo cam kết; Trường hợp gặp khó khăn, tổ chức phát hành trái phiếu chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có biện pháp cơ cấu lại nợ trái phiếu, cơ cấu lại lãi suất một cách hài hòa, hợp lý và hiệu quả. , thời hạn thanh toán, thanh toán và điều kiện thanh toán phù hợp với tình hình thực tế, trên tinh thần “hài hòa lợi ích, khó khăn chia sẻ” và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Gửi giải pháp quản lý thị trường trái phiếu trước ngày 20/12/2022

Thứ ba, tích cực đẩy mạnh theo thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách và các hoạt động không lành mạnh khác để đảm bảo thị trường vận hành. hoạt động lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch và bền vững.

Khẩn trương đánh giá, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán. trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thực hiện các biện pháp cụ thể bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, các đối tượng có liên quan, bảo đảm an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ; trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.

Khẩn trương đánh giá, rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp
Tại Nghị quyết 156/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương đánh giá, rà soát kỹ, đề xuất sửa đổi Nghị định 65 /2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; bảo đảm công khai, minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.

Tin tức liên quan