Trang chủDoanh nghiệpBamboo Capital (BCG) đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu công ty sản xuất gỗ Nguyễn Hoàng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu