Trang chủTin tứcViệc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải thiết thực, hiệu quả