Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

by Admin

Ngày 12/12, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ CHQS tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu. Thủ trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tích cực triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ CHQS tỉnh cho biết, Bộ đã tích cực triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa, văn bản quy phạm pháp luật . bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ Quốc phòng đã hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh buổi làm việc
toàn cảnh cuộc họp

Công tác chỉ đạo, điều hành và bảo đảm các điều kiện cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm triển khai. Qua đó, chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng đã có những điểm tích cực. Việc xử lý văn bản trái pháp luật sau khi có kết luận của Bộ Tư pháp về cơ bản được thực hiện kịp thời. Hàng năm, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ pháp chế được thực hiện thường xuyên và phổ biến cho nhiều đối tượng. Về công tác tự kiểm tra, xác minh theo thẩm quyền, đến nay cơ bản đã được Bộ CHQS tỉnh triển khai theo đúng quy định; Rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề đối với các văn bản được Bộ quan tâm, thực hiện dưới nhiều hình thức.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là trong các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, chế độ, chính sách đối với quân nhân… còn được quy định tại nhiều văn bản, chưa cụ thể, thống nhất; nhiều văn bản có hiệu lực pháp lý thấp nên việc tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập; Một số lĩnh vực chưa được luật hóa. Vì vậy, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, thay thế, ban hành mới hoặc kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm đúng thẩm quyền. tính hợp lệ của văn bản theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu

Trên cơ sở kết quả kiểm tra bước đầu của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, các thành viên Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, lắng nghe ý kiến ​​của Bộ CHQS tỉnh về việc vấn đề. những vấn đề pháp lý và thực tiễn có liên quan.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, trên cơ sở theo dõi kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Phó trưởng Đoàn kiểm tra TP. Đại biểu Quang Huy đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng trong việc nghiên cứu, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Bộ Quốc phòng trong vấn đề này. Quy trình xử lý kết quả rà soát văn bản…

Đồng thời, Cục trưởng Hồ Quang Huy cũng đề nghị Bộ CHQS tỉnh có phương án xử lý kịp thời các văn bản mà đoàn kiểm tra nêu tại buổi làm việc; rút kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, nội dung văn bản trong toàn lực lượng; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ…

Nâng cao năng lực đội ngũ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng coi công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa là khâu quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế quân đội, quốc phòng, cơ yếu. . Vì vậy, Thượng tướng yêu cầu Cục Pháp chế và các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng nghiêm túc tiếp thu, rút ​​kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Quân đội đề xuất xử lý các vấn đề về ANTT phù hợp với tính chất quân sự và quy định của pháp luật có liên quan; văn bản quy phạm pháp luật được ban hành hết hiệu lực thì cơ quan đề nghị ban hành để thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

​Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật để kiến ​​nghị xử lý hoặc ban hành văn bản thay thế. Điều này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Để bảo đảm chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị lãnh đạo BQP tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Luật . Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xử lý kịp thời những văn bản có nội dung không phù hợp; gửi tài liệu đầy đủ, kịp thời đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để kiểm tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, cần rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 theo đúng quy định.

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy
Hồ Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm tra công tác pháp chế

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục có giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm, bố trí nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh phí hợp lý cho công tác này; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ Quốc phòng trong việc soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tin tức liên quan