Kiểm toán Nhà nước triển khai 129 nhiệm vụ năm 2023

by Admin

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ban hành Quyết định số 1482/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) sẽ thực hiện 129 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 49 nhiệm vụ so với năm 2022, tập trung kiểm toán các chuyên đề lớn gắn với quản lý, điều hành NSNN. quốc gia; những vấn đề quan trọng, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phục vụ chặt chẽ, tích cực cho hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách tại 16 bộ, cơ quan trung ương

Trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước , năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo nợ công năm 2022; Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 tại 16 bộ, cơ quan trung ương gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ. Các vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Việt Nam Viện Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và quyết toán ngân sách năm 2022 tại 11 bộ, cơ quan trung ương.

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 33 tỉnh/thành phố; Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 07 tỉnh/thành phố; Kiểm toán ngân sách địa phương và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 tại 19 tỉnh/thành phố.

Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 07 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó kiểm toán tập trung vào các chuyên đề liên quan đến: Bảo vệ môi trường, xử lý chất thải; việc quản lý và sử dụng quỹ dịch vụ viễn thông công ích; nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế; Dự án ổn định dân cư và phát triển kinh tế – xã hội vùng định cư thủy điện Sơn La (Đề án 666).

Thực hiện kiểm toán 23 chuyên đề

Về chuyên đề, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 23 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề, chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, như:

– Chủ đề “Việc quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý giai đoạn 2020-2022”;

– Chủ đề “Việc quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2022”;

– Đề tài “Hoạt động đầu tư, mua sắm, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin, thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2022 tại Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thương mại cổ phần Ngân hàng Công thương Việt Nam và các tỉnh Ninh Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu”…;

– Một số chuyên đề phục vụ chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: 03 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

– Một số chuyên đề cần kiểm toán theo Nghị quyết của Quốc hội gồm: Chuyên đề liên quan đến Nghị quyết số 43/2022/QH15, trong đó có nội dung “Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ có quan hệ lao động đang thuê, ở, làm việc tại các khu công nghiệp. công viên, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm”, “lập và phân bổ vốn đầu tư cho chương trình khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội; việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”…;

– Chủ đề “Việc xử lý bù giá của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo Nghị quyết số 42/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội”.

Trong lĩnh vực xây dựng và quản lý vốn đầu tư công, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 28 cuộc kiểm toán các dự án đầu tư, trong đó, có nhiều dự án lớn được dư luận quan tâm như: Đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Đông Nam Bộ. 2017-2020; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1; các công trình giao thông trọng điểm kết nối liên vùng; Dự án đường ven biển Việt Nam, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng…

Đối với doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. và tại 14 Tập đoàn, Tổng công ty và tổ chức tài chính ngân hàng.

Kiểm toán Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; Công an 25 tỉnh; 17 Tỉnh ủy, Thành ủy

Trong lĩnh vực quốc phòng , Kiểm toán Nhà nước thực hiện 11 nhiệm vụ kiểm toán gồm: Việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2022 tại 08 đầu mối; báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2022 tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quân sự Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Dự án nâng cấp, cải tạo Sân bay Chu Lai/Quân chủng Phòng không – Không quân; kiểm toán chuyên đề Việc quản lý, sử dụng ngân sách thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế – xã hội của đoàn kinh tế quốc phòng giai đoạn 2020-2022.

Trong lĩnh vực an ninh , cơ quan Đảng, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 05 nhiệm vụ kiểm toán gồm: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an; 25 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 17 Đảng bộ tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; 01 cuộc kiểm toán chuyên đề và 01 cuộc kiểm toán dự án đầu tư.

Ngoài ra, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước sẽ trình xin ý kiến dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

Tập trung kiểm toán các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước được xây dựng phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và nhất là ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Bảo đảm tính độc lập của Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Điều 118 Hiến pháp năm 2013; tuân thủ Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước và các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo định hướng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, Kế hoạch Kiểm toán trung hạn 2022-2024; phù hợp với nguồn lực của Kiểm toán nhà nước.

Cân đối tổng hợp giữa kế hoạch kiểm toán và kế hoạch công tác, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước; chủ động dành nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước.

Kế hoạch kiểm toán năm 2023 bảo đảm tập trung, dân chủ, tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra và Kiểm toán nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 75/2022/QH15, tránh để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm toán nhiều lần năm về cùng một nội dung đối với một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm toán; kết hợp hài hòa giữa kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động theo hướng tăng cường dần kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động và kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin…

Tin tức liên quan