Không có bong bóng bất động sản; xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai và kinh doanh xây dựng

by Admin

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường bất động sản và có biện pháp xử lý kịp thời để ổn định, không để xảy ra bất cập. sốt giá, bong bóng bất động sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, xây dựng, v.v.

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản 4189/UBND-SXD (13/12/2022) yêu cầu các sở, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. mạnh mẽ và bền vững.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định 3627/QĐ-UBND ngày 3.10 đến năm 2022 khẩn trương rà soát xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm theo quy định của Luật Nhà ở, trong đó xác định rõ danh mục dự án nhà ở làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư. dự án nhà ở tại TP.

Đồng thời, thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội , nhà ở công nhân trên địa bàn: Khẩn trương lập danh mục dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư. đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án đầu tư cải tạo khu chung cư cũ trên địa bàn; rà soát đối tượng, điều kiện, lập và công bố danh sách nhà đầu tư được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu của khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng mới. hoặc cải thiện hoặc sửa chữa nhà cửa.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến thị trường bất động sản chặt chẽ, kịp thời, có biện pháp xử lý kịp thời để ổn định, không để xảy ra tác hại. sốt giá, bong bóng bất động sản trên địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về đất đai, xây dựng, v.v.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai cho các chủ đầu tư triển khai dự án bất động sản, dự án nhà ở mới nhằm tăng nguồn cung cho thị trường; đẩy mạnh triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở; có biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng phân lô, bán nền tại các khu vực cấm đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai danh mục dự án, quỹ đất, quy trình, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở và bất động sản trên địa bàn để kêu gọi đầu tư; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án nhà ở, bất động sản; theo dõi, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản,…

Tin tức liên quan