Bộ Tư pháp tổng kết tình hình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ năm 2022

by Admin

Sáng 8/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai Dự án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”. giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) vào năm 2022. Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg và đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, Đề án 06/CP là một đề án rất đặc biệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp trong chuyển đổi số. Ngay sau khi Quyết định được ban hành, Bộ đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ, đồng thời ban hành Kế hoạch hành động của Bộ triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện. thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị

Trình bày tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dư cho biết, Tổ công tác của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm Tổ trưởng đã thường xuyên có các cuộc họp với Bộ Công Thương. họp, làm việc với các đơn vị chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ trong Đề án 06/CP . Nhờ đó, việc thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg thường xuyên được báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Trong năm 2022, Bộ Tư pháp tổ chức khoảng 40 đoàn công tác do lãnh đạo Bộ trưởng làm trưởng đoàn đến làm việc tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm tình hình, hướng dẫn, trao đổi, giải quyết công việc. giải quyết những vướng mắc, khó khăn của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ trình bày Báo cáo tổng kết
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dư trình bày Báo cáo tổng kết

Ngày 09/6/2022, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg nhằm đánh giá kết quả công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, Bộ cũng đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết toàn quốc việc thực hiện Đề án 06/CP với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp các địa phương.

Việc triển khai Đề án 06/CP của Bộ Tư pháp đến năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: hoàn thành 7/7 nhiệm vụ, nhiệm vụ phát sinh về hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện hệ sinh thái kết nối, khai thác, bổ sung, làm phong phú dữ liệu dân cư…

Để Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg, Cục Công nghệ thông tin đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: Tiếp tục ưu tiên thực hiện. Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Dự án đầu tư Trung tâm Dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp ; tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, bố trí nguồn lực hỗ trợ địa phương triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; tăng cường tuyên truyền về khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khảo sát phản ánh của người dân những khó khăn, hạn chế liên quan đến quy trình nghiệp vụ trong thực thi công vụ, nghiên cứu cắt giảm, rút gọn văn bản trong các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ khi sử dụng dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, trong năm 2023, Bộ Tư pháp còn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an kết nối Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu tổ chức. các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu án dân sự và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện đề án.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu Cục Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ dự án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị đôn đốc các địa phương cung ứng hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi chia sẻ, kết nối dữ liệu; Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ được giao của Đề án 06, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin, tăng cường công tác truyền thông…

Một số hình ảnh từ Hội nghị:

Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022 - Ảnh 1
Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022 - Ảnh 2
Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022 - Ảnh 3
Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022 - Ảnh 4

Tin tức liên quan