Trang chủDoanh nghiệpVnDirect: Sau 2022 rực rỡ, thủy điện bước ra khỏi giai đoạn thuận lợi 2023-2024; điện gió sẽ là điểm sáng