Trang chủDoanh nghiệpDoanh thu của tập đoàn sở hữu Zara vẫn tăng dù nhu cầu mua sắm giảm