Quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội

by Admin

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm: cán bộ, công chức; người giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương trở lên làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ứng cử viên đại biểu Quốc hội; ứng cử viên Hội đồng nhân dân.

Ngày 13/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại cơ quan. các tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội.

Quyết định việc kê khai tài sản , thu nhập; kê khai công khai tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; kiểm tra tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập và trách nhiệm tổ chức đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương trên địa bàn TP Hà Nội. .

Các cơ quan, đơn vị được tổ chức, quản lý tập trung từ trung ương đến địa phương theo ngành dọc (công an, quân đội, tòa án, viện kiểm sát, thuế, kho bạc, hải quan,…), ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thi hành án dân sự) kê khai tài sản, thu nhập theo các quy định của pháp luật và quy định của hệ thống tổ chức ngành dọc.

Các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật và Quyết định số 56-QĐ/TƯ ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo Quyết định, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của hệ thống chính quyền địa phương trên địa bàn TP Hà Nội gồm: chức vụ; người giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương trở lên làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ứng cử viên đại biểu Quốc hội; ứng cử viên Hội đồng nhân dân.

Thanh tra thành phố là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của hệ thống thanh tra thành phố. hệ thống chính quyền TP Hà Nội (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội). thị ủy. và các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội, các đơn vị ngành dọc).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2022, thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Tin tức liên quan