Trang chủDoanh nghiệpPhân bón Bình Điền (BFC) dự chi 34 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%