Phân bón Bình Điền (BFC) dự chi 34 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%

by Admin

Dự kiến cổ tức sẽ được trả về tài khoản cổ đông vào ngày 10/2/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 6%. Tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu cũ được nhận 600 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 18/01/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/01/2023. Dự kiến cổ tức sẽ được trả về tài khoản cổ đông vào ngày 10/02/2023.

Với hơn 57 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BFC dự kiến chi khoảng 34 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2022 của Công ty phân bón Bình Điền.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2022 của Công ty Phân bón Bình Điền.

Về kết quả kinh doanh , lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, giảm 11%.

Năm 2022, BFC đặt mục tiêu doanh thu 6.428 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Sau 3 quý, công ty đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, kết thúc quý III, tổng tài sản của công ty tăng 12% so với đầu năm, đạt 4.298 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho giảm 18% so với cùng kỳ, đạt gần 2.087 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tại thời điểm 30/09/2022, nợ phải trả của Bình Điền là 2.968 tỷ đồng, trong đó lớn nhất là nợ ngắn hạn (1.876 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến cuối quý III là gần 1.330 tỷ đồng, bao gồm 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tin tức liên quan