Doanh thu Tập đoàn Điện lực Dầu khí (POW) ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng sau 11 tháng

by Admin

Riêng tháng 11, PV Power đạt doanh thu 2.579 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã CK: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2022 với doanh thu ước đạt 2.759 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch tháng. Lũy kế 11 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 25.387 tỷ đồng.

PV Power cho biết, tháng 11 là mùa khô ở Bắc Bộ và Nam Bộ, các hồ thủy điện đang trong giai đoạn tích nước cho năm vận hành sau mùa lũ 2022. Tại miền Trung, đây là thời điểm giữa mùa mưa. , các hồ đang trong giai đoạn tích nước và vận hành khai thác tối đa sản lượng để đạt hiệu quả cao nhất.

Về vận hành các nhà máy điện, đã hoàn thành công tác đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1, đảm bảo khả năng vận hành. Nhà máy đấu thầu vận hành theo Qc và khai thác tối đa công suất cấp khí để đạt hiệu quả tối ưu.

Doanh thu của Điện lực Dầu khí (POW) ước đạt hơn 25.000 tỷ sau 11 tháng - Ảnh 1

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 không được giao sản lượng điện theo hợp đồng (Qc = 0), nhà máy đưa vào vận hành trong thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi. Trong tháng, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đã phát huy được sản lượng 129,2 triệu kWh. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đưa ra giá vận hành phù hợp với Qc và vận hành ở những thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi.

Tại NMĐ Vũng Áng 1 , giá thị trường trong tháng cao hơn biến phí bình quân (khoảng 1.450 đồng/kWh), nhà máy chào giá bám sát Qc và vận hành tăng sản lượng theo thời điểm giá thị trường. Cao.

Đối với các nhà máy thủy điện, Nhà máy điện Hủa Na được giao Qc 32,1 triệu kWh (tăng so với Qc 30,4 triệu kWh được giao đầu năm). Lưu vực hồ chứa của Nhà máy điện Hủa Na đang trong giai đoạn đầu mùa khô, nhà máy tự cân đối giá vận hành ở những thời điểm giá cao, đồng thời tích nước cho năm vận hành sau mùa lũ 2022.

Do lũ về sớm, hồ chứa Nhà máy điện Đakđrinh đã tích đến mực nước lớn nhất. Nhà máy đưa ra một mức giá vận hành tối đa để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận.

Đối với các dự án đầu tư mới, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đang xử lý nền, hoàn thiện thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời, PV Power tiếp tục thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Tháng 12, PV Power ước đạt tổng sản lượng điện 1.721 triệu kWh, doanh thu 2.789 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 1% so với kết quả tháng 10. Công ty sẽ đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn. đảm bảo an toàn ổn định nhà máy điện, phối hợp với PV GAS, TKV và các nhà cung cấp dầu đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các nhà máy điện.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, PV Power ghi nhận doanh thu 6.041 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá vốn hàng bán tăng cao hơn doanh thu thuần nên tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 15,8% trong quý 3/2021 xuống 11,6% trong quý này. Chi phí quản lý tăng 150%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 201,2 tỷ đồng, bằng 1/3 cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của POW.
Kết quả kinh doanh quý III/2022 của POW.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PV Power đạt 20.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.591 tỷ đồng, giảm lần lượt 2% và 22% so với cùng kỳ.

Năm 2022, PV Power đặt mục tiêu lội ngược dòng với tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.012 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, PV Power đã hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và vượt 67% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của PV Power tăng 3.526 tỷ đồng so với đầu năm lên 56.502 tỷ đồng. Trong đó, 56% là tài sản cố định, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.693 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 9.106 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tin tức liên quan