Trang chủDoanh nghiệpDoanh thu Tập đoàn Điện lực Dầu khí (POW) ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng sau 11 tháng