Ông Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

by Admin

Ngày 14/12/2022, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã công bố 2 Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Viết Hải, đồng thời bầu TS Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Theo đó, Nghị quyết số 50/2022/NQ – HĐQT.HBC đã thông qua đơn từ nhiệm (ký ngày 12/12/2022) của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 01/01/2023. Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Việt Hiếu đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14) tại ĐHĐCĐ 2023 sắp tới. đến và được (8/8 thành viên) nhất trí. Nghị quyết cũng thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch Hội đồng sáng lập. Đồng thời, HĐQT thống nhất 8/8 thành viên HĐQT nhất trí thông qua Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Công Phú – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01/01/2023.

Ông Lê Viết Hải trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Sáng lập và TS. Nguyễn Công Phú trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
ông Lê Viết Hải với vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập và TS Nguyễn Công Phú với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Công Phú sinh năm 1951, quê gốc ở Quảng Trị, nhưng ông sinh ra ở Quảng Nam, Chiến khu 5. Sau năm 1954, ông sống ở Huế, tốt nghiệp ngành Cơ khí – Thủy lợi khóa 1 trường Đại học Khoa học – Công nghiệp. Huế. Năm 1993, ông giành được học bổng của Chính phủ Pháp để tiếp tục học Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học đất và Công trình ngầm – Đại học Khoa học Paris – Trường Cầu đường Paris, và trong thời gian công tác đến năm 2021, ông đã chủ trì các đề tài sau: các vị trí quản lý trong Tập đoàn Apave tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong suốt 30 năm sống ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú đã tham gia thiết kế và quản lý nhiều công trình xây dựng tại hơn 20 quốc gia ở khắp các châu lục. Tại ĐHĐCĐ năm 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập, thành viên Tiểu ban Kiểm toán. Với hơn 26 năm kinh nghiệm trên cương vị là người đứng đầu Tập đoàn Apave, ông đã tham gia nhiều dự án tầm cỡ quốc gia như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Hầm Đèo Cả, tham gia đóng góp ý kiến cùng Bộ Xây dựng. , Giao thông vận tải, Công nghiệp… nhằm hoàn thiện thể chế quản trị, quản lý về chất lượng và an toàn công trình tại Việt Nam. TS Nguyễn Công Phú sẽ là nhà quản trị đắc lực cho chiến lược phát triển thị trường nước ngoài và tại Việt Nam của Tập đoàn trong thời gian sắp tới.

Các công trình do Hòa Bình thi công đã phủ sóng tại 49 tỉnh thành trong cả nước.
Các công trình do Hòa Bình thi công đã phủ sóng khắp 49 tỉnh thành trên cả nước.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình , đây là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tập đoàn về chiến lược kinh doanh và các quyết định trong các hoạt động quan trọng của Tập đoàn để đảm bảo Hòa Bình, Thương hiệu Quốc gia giữ vị trí số 1 ngành xây dựng Việt Nam, tiếp tục phát triển vững mạnh theo đúng Hoài bão, Sứ mệnh, Triết lý kinh doanh và Giá trị cốt lõi đã được xác định trong Tuyên bố giá trị Tập đoàn. Đồng thời, Hội đồng sáng lập sẽ tư vấn, tư vấn, phản biện và thông qua các vấn đề quan trọng trên nguyên tắc đồng thuận nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đảm bảo hài hòa. , công bằng và quyền lợi của các bên.

Cụ thể: Sửa đổi Điều lệ Công ty; bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc bắt đầu một hoạt động kinh doanh mới; hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty, dự án đầu tư có giá trị từ 100 tỷ trở lên; cấp bảo lãnh trên 20 tỷ đồng; bổ nhiệm, thay thế hoặc đổi Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn và các công ty thành viên, công ty liên kết… Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ cùng nhau bàn bạc giải pháp. về các vấn đề trọng yếu của Tập đoàn cũng như thảo luận để định hướng hoạt động của Tập đoàn ngày càng phát triển cũng trên nguyên tắc đồng thuận.

Tinh thần đoàn kết, lao động hăng say của các thành viên đang khoác trên mình màu áo xanh Hòa Bình
Tinh thần đoàn kết, hết mình của các thành viên đang khoác trên mình màu áo xanh Hòa Bình

Sự hợp tác giữa ông Lê Viết Hải với vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập và TS Nguyễn Công Phú với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tập trung sức mạnh và trở thành bệ đỡ cho thế hệ trẻ kế thừa. của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhằm phát huy năng lực, đưa Hòa Bình sang một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ và bền vững.

Tin tức liên quan