Trang chủDoanh nghiệpÔng Lê Viết Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình