Trang chủTài chínhHơn 22.000 tỷ đồng trái phiếu do CTCK Kỹ Thương (TCBS) phát hành đã được thanh toán từ đầu năm