Lợi nhuận quý III/2022 của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 38 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

by Admin

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành hơn 55% mục tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt ( BVSC , mã CK: BVS ) đã công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu hoạt động đạt gần 162 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu môi giới chứng khoán và doanh thu tự doanh giảm mạnh.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) quý III đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 40%. (tương đương 45 tỷ đồng) xuống còn 67 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lãi quý III/2022 đạt 38 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ - Ảnh 1

Cũng trong tình trạng đó, hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước mang về hơn 58 tỷ đồng doanh thu, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, doanh thu bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán tăng mạnh 376%, thu về hơn 10 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động, BVSC ghi nhận khoản lỗ tài sản FVTPL giảm hơn 53% xuống gần 17 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do lỗ bán tài sản tài chính FVTPL giảm 84% xuống mức 1. lỗ 3 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí môi giới chứng khoán cũng cải thiện 37% lên hơn 50 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động đạt 81 tỷ đồng, giảm 34% so với quý III/2021.

Đáng chú ý, trong kỳ Chứng khoán Bảo Việt ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến hơn 21 tỷ đồng, đều đến từ lãi tiền gửi không kỳ hạn, trong khi cùng kỳ ghi nhận 6 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9, lãi tiền gửi không kỳ hạn mang về cho công ty 44 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Trừ các khoản chi phí, BVSC báo lãi trước thuế hơn 47 tỷ đồng, sau thuế 38 tỷ đồng; tăng lần lượt 11% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVSC đạt 646 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 18% so với cùng kỳ. Đồng thời, lợi nhuận trước và sau thuế ghi nhận lần lượt là 128 tỷ đồng và 102 tỷ đồng; giảm lần lượt 44% và 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dư nợ cho vay ký quỹ tính đến 30/09/2022 đạt 2.286 tỷ đồng theo giá trị sổ sách, giảm 14% so với đầu năm. Cho vay trước bán giảm gần 32% xuống hơn 476 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lãi quý III/2022 đạt 38 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ - Ảnh 2

Tính đến 30/09/2022, tổng tài sản của BVSC giảm 23% so với đầu năm xuống 4.388 tỷ đồng. Trong đó, các khoản FVTPL có giá trị hợp lý hơn 512 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm, chủ yếu do trái phiếu giảm 42%, từ hơn 480 tỷ đồng xuống còn gần 278 tỷ đồng.

Mặt khác, các khoản phải thu giảm mạnh từ hơn 28 tỷ đồng đầu năm xuống còn 60 tỷ đồng vào cuối quý III, chủ yếu đến từ khoản phải thu và lãi cổ tức, lãi từ các tài sản tài chính. Ngoài ra, khoản phải thu từ các công ty chứng khoán cung cấp là hơn 9 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 181 tỷ đồng. Cùng với đó, nợ phải trả dài hạn giảm 10% xuống 125 tỷ đồng, đây là khoản phát hành trái phiếu dài hạn và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Năm 2022, BVSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.169 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 351 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành hơn 55% mục tiêu doanh thu và 36% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tin tức liên quan