Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vẫn là thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE)

by Admin

Theo cập nhật mới nhất của Liên đoàn các Sở Giao dịch Thế giới (WFE), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vẫn là thành viên của tổ chức này.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vẫn là thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở GDCK thế giới (WFE) - Ảnh 1

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của WFE thay thế HoSE .

VNX được thành lập theo mô hình mẹ – con trên cơ sở sắp xếp lại hai sàn HoSE và HNX. Việc trở thành thành viên của WFE nằm trong kế hoạch hội nhập của VNX nhằm nâng cao tiêu chuẩn trên thị trường và thu hút hiệu quả các nhà đầu tư nước ngoài. Sự kiện này đã đặt nền móng cho vị thế và hình ảnh của VNX trong khu vực, góp phần thể chế hóa hợp tác khu vực và thúc đẩy hội nhập thị trường chứng khoán châu Á.

Trước đó, ngày 22/04/2022, VNX đã trở thành thành viên của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF). AOSEF là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1990, hiện có 17 thành viên là các Sở giao dịch chứng khoán trong khu vực. Tham gia AOSEF, SGDCK Việt Nam có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức và vận hành thị trường. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng trong chủ trương từng bước hội nhập quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 15/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tiếp tục trở thành Thành viên của Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN – ABMF. ABMF là diễn đàn bao gồm các chuyên gia và định chế tài chính đến từ 10 nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN + 3), được thành lập vào tháng 5/2010 bởi Bộ trưởng Tài chính các nước ASEAN + 3. Tham gia ABMF, Sở GDCK Việt Nam có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức và điều hành thị trường Trái phiếu.

Ngày 30/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng trở thành thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN – ASEAN Exchange. Hiệp hội các Sở giao dịch chứng khoán ASEAN được thành lập trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các Sở giao dịch chứng khoán 6 nước trong khu vực ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Singapore.

Tham gia các tổ chức quốc tế này, VNX có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, điều hành Sở giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán, thể chế hóa hợp tác khu vực, thúc đẩy hội nhập thị trường. Sở giao dịch chứng khoán khu vực ASEAN.

 

Tin tức liên quan