Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thay mặt HoSE

by Admin

đăng ký làm thành viên WFE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa cho biết đã đăng ký trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở giao dịch Thế giới (WFE) thay thế Sở Giao dịch chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ VNX , sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tham gia làm thành viên chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng được hưởng lợi. lợi ích như thành viên đầy đủ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đăng ký làm thành viên WFE thay cho HoSE - Ảnh 1

Trước đó, thông tin bất lợi lan truyền trên thị trường về việc hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) không còn được niêm yết trong danh sách. danh sách các thành viên của Liên minh các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE).

Đã có những lo ngại từ các nhà đầu tư về tác động của sự cố đối với dòng vốn ngoại đến thị trường chứng khoán Việt Nam do vi phạm các điều kiện đầu tư sản phẩm tài chính theo quy định của một số sở giao dịch chứng khoán. chứng khoán.

Tuy nhiên, theo thông tin từ một thành viên thị trường, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) vẫn chưa có động thái hay kết luận nào về trường hợp của Việt Nam.

Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2021. Tính đến nay, VNX đã tham gia là thành viên của 03 tổ chức quốc tế và đang trong quá trình gia nhập WFE.

Ngày 22/04/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành thành viên của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Châu Á và Châu Đại Dương (AOSEF). Đây là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1990, hiện gồm 17 thành viên là các Sở giao dịch chứng khoán trong khu vực.

Tham gia AOSEF, VNX có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, tổ chức và vận hành thị trường. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng trong chủ trương từng bước hội nhập quốc tế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 15/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành thành viên của Diễn đàn Thị trường Trái phiếu ASEAN – ABMF.

ABMF là diễn đàn bao gồm các chuyên gia và định chế tài chính từ 10 nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3), được thành lập vào tháng 5/2010 bởi Bộ trưởng Tài chính các nước ASEAN+3.

Tham gia ABMF, SGDCK Việt Nam có cơ hội chia sẻ thông tin và kinh nghiệm quản lý, tổ chức và điều hành thị trường Trái phiếu.

Mới đây nhất, ngày 30/09/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các Sở Giao dịch Chứng khoán ASEAN – ASEAN Exchange.

Hiệp hội các Sở giao dịch chứng khoán ASEAN được thành lập trên cơ sở hợp tác đa phương giữa các Sở giao dịch chứng khoán 6 nước trong khu vực ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Singapore.

Tham gia các tổ chức quốc tế này, SGDCK Việt Nam có cơ hội chia sẻ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, điều hành SGDCK, thị trường chứng khoán, thể chế hóa các quan hệ hợp tác. khu vực, thúc đẩy hội nhập thị trường chứng khoán khu vực ASEAN.

Sự kiện này đặt nền móng cho vị thế và hình ảnh của SGDCK Việt Nam trong khu vực, góp phần thể chế hóa hợp tác khu vực và thúc đẩy hội nhập thị trường chứng khoán châu Á.

Tin tức liên quan