Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

by Admin

Ngoài ra, VCI cũng dự chi 305 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông vào ngày 9/1/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã CK: VCI) vừa thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn tối đa 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000.000 đồng. Tổng giá trị trái phiếu dự kiến mua lại là 300 tỷ đồng.

Về phương thức thanh toán, nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày mua lại trước hạn. Tiền lãi của trái phiếu sẽ được trả cùng lúc với tiền gốc của trái phiếu vào ngày mua lại trước hạn. Toàn bộ gốc và lãi của trái phiếu sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của người sở hữu trái phiếu.

Trái phiếu lô VCIH2123001 được phát hành vào ngày 10/05/2021, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 10/05/2023, với tổng giá trị trái phiếu là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tất cả trái phiếu này được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành cho nhà đầu tư là tổ chức trong nước.

Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh 1

Chứng khoán Bản Việt giao Tổng Giám đốc Tô Hải hoặc Phó Tổng Giám đốc Đinh Quang Hoan thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc mua lại trái phiếu này.

Trước đó vào tháng 11, VCSC cũng thông báo mua lại gần 400 tỷ đồng trái phiếu trước thời hạn. Số trái phiếu này thuộc 5 lô: VB20206000.03.031 (28,8 tỷ đồng), VCIH2123002 (212,7 tỷ đồng), VCIH2123003 (49,7 tỷ đồng), VCIH2123006 (41 tỷ đồng), VCIH2123008 (60,4 tỷ đồng). đồng). Tiền lãi trái phiếu sẽ được trả cùng lúc với tiền gốc. Phương thức tổ chức mua lại là thỏa thuận trực tiếp và được thanh toán bằng VND.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, VCSC ghi nhận gần 522 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 63%, còn gần 123 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động 2.360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.027 tỷ đồng.

Năm 2022, VCSC đặt kế hoạch doanh thu 3.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, VCSC đã hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/12 tới đây, Chứng khoán Bản Việt cũng sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.

Với tỷ lệ chi trả là 7%, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng. Dự kiến, cổ tức sẽ được trả về tài khoản của cổ đông vào ngày 9/1/2023.

Với hơn 435 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCSC dự chi khoảng 305 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2022, VCSC dự kiến chia cổ tức 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Nếu theo kế hoạch, cổ đông VCSC với 2.300 đồng/cổ phiếu sẽ có thể nhận được cổ tức trong thời gian tới.

Tin tức liên quan