Trang chủDoanh nghiệpFPT lãi sau thuế 6.155 tỷ đồng sau 11 tháng, hoàn thành 94% kế hoạch năm