Trang chủDoanh nghiệpChủ tịch HĐQT PV GAS làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam