Trang chủDoanh nghiệpHanel Plastic (HNP) dự chi 6 tỷ đồng trả tiền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%