Trang chủDoanh nghiệpDigiworld (DGW) chuẩn bị phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng/cổ phiếu