Digiworld (DGW) chuẩn bị phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

by Admin

Nếu đợt phát hành thành công, tổng lượng cổ phiếu DGW nắm giữ sẽ tăng từ 163 triệu cổ phiếu lên 167 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên 1.670 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thế giới số (Digiworld – mã CK: DGW) vừa công bố phương án phát hành 4 triệu cổ phiếu theo chương trình Quyền chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 2,45% cổ phần. hiện hành.

Cổ phiếu phát hành thêm có giá 10.000 đồng/đơn vị, thấp hơn 77% so với giá đóng cửa ngày 15/12 của DGW là 44.200 đồng/đơn vị. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện từ ngày 23/12/2022 đến ngày 13/01/2023.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng lượng cổ phiếu DGW nắm giữ sẽ tăng từ 163 triệu cổ phiếu lên 167 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ tăng lên 1.670 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh , quý III/2022, DGW ghi nhận doanh thu 6.065 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu đến từ mảng kinh doanh laptop, điện thoại và thiết bị văn phòng, với mức tăng trưởng 33% so với cùng kỳ, đạt gần 2.460 tỷ đồng.

Doanh thu tăng nhưng giá vốn cũng tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận của DGW. Lợi nhuận gộp trong quý đạt 406 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Dù tăng trưởng mạnh trong quý III nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DGW đạt 17.984 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 528 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 60% so với cùng kỳ.

Với thành tích kinh doanh trên, DGW đã hoàn thành 68% kế hoạch năm về doanh thu và 66% kế hoạch năm về lợi nhuận sau thuế.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 6.609 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm, tập trung nhiều nhất vào khoản phải thu 2.259 tỷ đồng và hàng tồn kho 2.723 tỷ đồng.

Tiền và tương đương tiền giảm từ 1.494 tỷ đồng đầu năm xuống 987 tỷ đồng cuối quý III, chiếm 15% tổng tài sản.

Nợ vay của DGW đến ngày 30/9 là 2.372 tỷ đồng hoàn toàn là vay ngắn hạn ngân hàng, tăng 1.255 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Tin tức liên quan