Trang chủDoanh nghiệpBecamex IDC góp vốn thành lập VSIP Cần Thơ để xây dựng dự án khu công nghiệp quy mô hơn 3.700 tỷ đồng