Agribank dự kiến chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu

by Admin

Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 8 năm. Trả lãi mỗi năm một lần.

Agribank được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán lô 100 triệu trái phiếu mã trái phiếu AGRIBANK223001 vào ngày 09/12/2022.

Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 10.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 8 năm. Trả lãi mỗi năm một lần.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, tính theo lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được niêm yết bởi 4 ngân hàng). BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 1,6%/năm trong 5 năm đầu và 3,1%/năm trong 3 năm cuối.

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Agribank nhằm tăng vốn cấp 2, tạo thêm nguồn vốn dài hạn đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng cá nhân và tổ chức, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Agribank, đến nay, tổng tài sản của Agribank đạt 1,7 triệu tỷ đồng; vốn hơn 1,6 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng.

Tin tức liên quan