Trang chủTài chínhVợ chồng Tổng Giám đốc Tập đoàn Gelex thoái hết vốn tại Chứng khoán VIX