Trang chủThị trườngĐặc sản ở quê ngày xưa rẻ như cho, giờ thành "mỏ vàng" dân đi đánh bắt kiếm nửa triệu/ngày